Actievoorwaarden


Voorwaarden Gigaset HEMA shoptegoed actie: Win met Gigaset € 500,- HEMA shoptegoed!


1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Gigaset-actie ‘Win met Gigaset € 500,- shoptegoed’ aangeboden door Gigaset Communications Nederland B.V., gevestigd te Meander 651, 6825 ME ARNHEM Nederland (hierna te noemen: ‘Gigaset’) en zijn te raadplegen op www.gigasetpromo.com (hierna te noemen: ‘website’).


2. Door deel te nemen aan deze promotie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.


3. Deelname aan de promotie staat uitsluitend open voor personen die hun permanente huisvesting hebben in Nederland en op het moment van deelname aan de promotie ofwel ouder zijn dan 16 jaar, ofwel toestemming hebben van zijn of haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Medewerkers of contractanten van Gigaset Communications, aan Gigaset gelieerde bedrijven of hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.


4. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door Gigaset worden opgeslagen en worden gebruikt in het kader van deelname aan de promotie en de uitreiking van prijzen, voor (direct) marketing en kwaliteits-controleanalyse, voor het uitvoeren van marktonderzoek en het verbeteren van Gigaset producten en/of -diensten. Verder worden de gegevens op geen enkele manier gebruikt, tenzij de deelnemer hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. De door deelnemers jonger dan 16 jaar verstrekte gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de promotie en de uitreiking van prijzen.


5. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar deelname te annuleren. In dat geval wordt hij/zij uitgesloten van de promotie.


6. De promotie ‘Win met Gigaset € 500,- shoptegoed’ eindigt op 25 februari 2018, hierna te noemen de ‘promotieperiode’. Deelname aan deze promotie is alleen mogelijk gedurende de promotieperiode.


7. Deze promotie is alleen geldig voor in Nederland aangeschafte producten van het merk Gigaset voorzien van de Gigaset actiesticker ‘Nu met Gigaset elke week kans op € 500,- shoptegoed’, die zijn bestemd voor de Nederlandse markt en die aantoonbaar middels het aankoopbewijs binnen de promotieperiode zijn aangekocht (hierna te noemen: promotieproduct(en)).


8. Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere lopende Gigaset acties.


9. Deelname is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer in bezit is van een officiële kassabon waaruit blijkt dat de deelnemer een product van het merk Gigaset heeft aangeschaft in lijn met deze Algemene Voorwaarden.


10. Aan deze promotie kan worden meegedaan door na aankoop van een promotieproduct in de promotieperiode op de website aan de wedstrijd mee te doen en daarvoor de volgende gegevens in te vullen: de NAW-gegevens, het e-mailadres, informatie over het aangekochte Gigaset promotieproduct, de naam en plaats van de winkel waar het promotieproduct is gekocht en de unieke actiecode die in de verpakking zit.


11. Elk in de promotieperiode aangeschaft promotieproduct geeft recht op deelname en dus ook kans op winst. De datum op de aankoopbon moet liggen vóór het moment dat u zich registreert op de website.


12. Deelnemers zijn verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie. Gigaset kan deelnemers verplichten bewijs te leveren van hun identiteit.


13. Gigaset behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de promotie indien deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd of indien er sprake is van (poging tot) manipulatie. Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen, worden eveneens uitgesloten van de promotie.

14. Door middel van een lotingsysteem zal op onpartijdige wijze een winnaar worden vastgesteld die het HEMA shoptegoed t.w.v. € 500,- (vijfhonderd euro) wint.


15. De prijswinnaar krijgt een persoonlijke bevestiging per e-mail. Verder zal hij/zij met voornaam en woonplaats worden genoemd op Facebook en op de Website.


16. Winnaars van een HEMA shoptegoed dienen vòòr uitreiking de aankoopbon en de actiesticker van de verpakking ‘Win met Gigaset € 500,- shoptegoed’ te overleggen. De prijsuitreiking zal plaats vinden bij de plaatselijke winkel of hoofdkantoor online winkel.


17. Een HEMA shoptegoed hoeft niet in één keer besteed te worden, als u er wat mee koopt, wordt dat bedrag afgeschreven. De rest van het tegoed blijft staan.